Prezentace ke stažení

SMART REGION

PS Doprava „Inteligentní doprava v ÚK“
Ing. Jindřich Franěk / vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ ÚK

ČEZ ESCO, A.S.
Martin Machek / Manažer rozvoje segmentu veřejná správa

Krajská IT platforma „Společný prostor pro data SC a SR“
Jan Jelínek / Krajský úřad Ústeckého kraje

Energetický management města
Jaroslav Klusák / SMART CITY Litoměřice / Sdružení energetických manažer měst a obcí

Městská datová platforma / Smart City Děčín
Tomáš Kejzlar / vedoucí odd. IT / statutární město Děčín

Podpora konceptu Smart Cities
Ing. Ivana Križanová / Odbor regionální politiky / Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Participativní plánování v Chomutově
Ing. Tereza Rödlingová / referentka odboru rozvoje a investic / Magistrát města Chomutova

Pracovní skupina Energetika „Od ÚEK k Energetické agentuře ÚK“
Krajský úřad Ústeckého kraje

Kraj v souvislostech – klíčem je spolupráce
Jiří Stich / Krajský úřad Ústeckého kraje

SMART VODA

Teplotní a srážkové podmínky v Ústeckém kraji – současnost a očekávaný vývoj
RNDr. Filip Chuchma, Ph.D. / Český hydrometeorologický ústav / pobočka Brno

Přístup Ministerstva zemědělství k řešení problematiky sucha
RNDr. Pavel Punčochář, CSc., Ing. Eva Fousová / sekce vodního hospodářství / Ministerstvo zemědělství

Vodohospodářská problematika uhelného regionu pohledem Ústeckého kraje
Mgr. Martin Kabrna, Ph.D. / R-Princip Most, s.r.o.

Chytrá řešení pro monitoring a modelování vody v regionu
Ing. Marek Maťa / DHI / www.dhi.cz

Hydrická rekultivace – příležitost nebo prokletí?
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Změna klimatu a voda v krajině: role retence při adaptaci na klimatickou změnu
Martin Hanel, Adam Vizina, Petr Máca a kol.

Model průběhu meteorologických veličin pro oblast jezera Most do roku 2050
Adam Beran, Ladislav Kašpárek

Přístup skupiny ČEZ k vodě – voda není samozřejmost
Přemysl Šašek

Možnosti využitelnosti vody v zaplavených územích, dolech pro krizové situace v důsledku sucha a nedostatku vody
Ing. Pavlína Janiková, Ph.D. / vedoucí oddělení hornictví a odstraňování ekologických škod / Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Zelená a modrá infrastruktura v lidských sídlech
Ing. Jiří Louda, Ph.D. / Ing. Jan Macháč, Ph.D. / Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku / Fakulta sociálně ekonomická Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem