Program

KONFERENCE SMART VODA

Chomutov, Kino Svět, malý sál
změna programu je vyhrazena

08:30 – 09:00 / Registrace a snídaně

9:00 – 9:15 / Úvodní slovo
Mgr. Ing. Miroslav Andrt, předseda komise pro Smart Region Ústecká kraj, člen Rady Ústeckého kraje

9:15 – 9:45 / Sucho – aktuální stav návrhu legislativní úpravy
Ing. Josef Reidinger, odbor ochrany vod, Ministerstvo životního prostředí

9:45 – 10:15 / Program 129 390 Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2.etapa
Ing. Miroslav Drlík, vedoucí oddělení odstraňování povodňových škod a ostatních opatření ve vodním hospodářství, Ministerstvo zemědělství

10:15 – 10:45 / Voda a krajina – příběh našeho života
Ing. Martin Cidlinský, vedoucí odboru technicko-provozní činnosti, Povodí Ohře, státní podnik

10:45 – 11:10 / Coffee break

11:10 – 11:45 / Prolomit sucho
Jiří Malík, předseda Spolku Živá voda, z.s., člen Výboru pro krajinu, vodu, biodiverzitu Rady vlády pro trvale udržitelný rozvoj

11:45 – 12:15 / Koordinace intervencí do krajiny na základě územních studií krajiny
Ing. Arch. Diana Juračková, odbor územního plánování a stavebního řádu, Krajský úřad Ústeckého kraje

12:15 – 12:45 / Revitalizace krajiny na příkladu Lužické jezerní krajiny (SRN)
Doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D., Fakulta životního prostředí, UJEP

12:45 – 13:00 / Panelová diskuze a závěr

13:00 – 13:30 / Oběd a networking