Program

KONFERENCE SMART VODA

Chomutov, Kino Svět, malý sál
změna programu je vyhrazena

09:00 – 09:30 / Registrace

DOPOLEDNÍ BLOK

9:30 – 9:40 / Úvodní slovo

9:40 – 11:00 / Situace v Ústeckém kraji

 • Teplotní a srážkové podmínky v Ústeckém kraji – současnost a očekávaný vývoj
  Filip Chuchma, Oddělení meteorologie a klimatologie, Český hydrometeorologický ústav – pobočka Brno

 • Přístup České republiky ke strategickému plánování v oblasti vod
  Ministerstvo životního prostředí

 • Vodohospodářská problematika uhelného regionu pohledem Ústeckého kraje
  Krajský úřad Ústeckého kraje

 • Chytrá řešení pro monitoring a modelování vody v regionu
  DHI a.s.

11:00 – 12:15 / Oběd

11:45 – 12:00 / Tisková konference

ODPOLEDNÍ BLOK

12:15 – 13:30 / Potenciál vody v ÚK – hydrické rekultivace, důlní vody

 • Posouzení vlivu těžby v rámci Ústeckého kraje
  Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Hydrické rekultivace – příležitost nebo prokletí
  Petr Lenc, ředitel PKÚ, s.p.

 • Změna klimatu a voda v krajině: role retence při adaptaci na klimatickou změnu
  Martin Hanel, Proděkan pro mezinárodní vztahy, Vedoucí katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Model průběhu meteorologických veličin pro oblast jezera Most do roku 2050
  Adam Beran, Oddělení hydrologie, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka Praha

 • Porovnání hodnot výparu z hladiny jezera Most získaných empirickými metodami
  Dagmar Dlouhá, Tajemnice katedry matematiky Fakulta stavební, VŠB – Technická univerzita Ostrava

13:45 – 15:00 / Chytrá řešení v oblasti hospodaření s vodou

 • Sucho a vodní zdroje
  Ministerstvo zemědělství ČR
 • Voda není samozřejmost
  Přemysl Šašek, místopředseda rady jednatelů, ČEZ, a.s.
 • Význam vody, její cena a stávající systém
  Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky, Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Zelená a modrá infrastruktura v lidských sídlech
  Jiří Louda, řešitel vědeckých a aplikačních projektů, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

15:00 – 15:30 / Diskuse a závěrečné slovo