ZMĚNA FORMÁTU FÓRA

Vzhledem k vysoké připravenosti  přednášek a článků na letos dohodnuté základní téma bude po dohodě s pořadatelem tradiční  konferenční  forma nahrazena formou svým způsobem netradiční. Vše, co  mělo být na letošním fóru předneseno, bude natočeno a posléze budou tyto nahrávky zveřejněny na webových stránkách kraje a OHK Most. Tradičním  pak zůstává vydání magazínu  organizátora  „TEMA SPECIÁL“,  a to již ve standardním  rozsahu, letos rozšířené o  odborné články, které se na plánovaný program  nevešly. K tomuto provizoriu  nás vedla snaha o nepřerušení kontinuity pořádaných fór, a to zejména v oblasti energetiky.

OHK Most